ClickCease

I mai 2022 vedtok Stortinget en ny hundelov, og i januar i år trådte den i kraft. Loven skal gi bedre beskyttelse for hundene og øke ansvarligheten til hundeeieren.

 

Den nye hundeloven gir bedre rettigheter for hunden vår

Det har lenge vært behov for en endring i hundeloven fra 2004. Nå har endringene kommet og skal være mer tilpasset dagens samfunn. Det viktigste formålet er å fremme god dyrevelferd og respekt for og kunnskap om hunder.

 

Den nye loven pålegger hundeeiere å ha bedre kontroll på hunden sin. Dette inkluderer å holde hunden i bånd på offentlige steder, og å sørge for at hunden ikke løper løs uten tilsyn. Eiere må også sørge for at hunden får tilstrekkelig med mosjon og trening, samt et balansert kosthold og god helsepleie.

 

Videre er det økt fokus på dyrevelferd og beskyttelse av hunder som er involvert i ulovlig aktivitet, som hundekamper eller ulovlig avl. Loven gir myndighetene rett til å ta beslag i hunder som er brukt til ulovlig formål, samt å straffe eierne. 

 

Alle hunder i Norge skal være ID-merket og registrert i et nasjonalt register. Dette gjør det enklere å finne eieren for de som finner en bortkommen hund, og skal bidra til å bekjempe hundesmugling. Lovbrudd i forbindelse med registrering av hund kan føre til bøter og i verste fall tvungen avliving av hunden. 

 

En lov som dette blir møtt med både applaus og skepsis, men alt i alt er den et viktig steg for å beskytte hundene og fremme ansvarlig hundehold.