ClickCease

VOFFii – FN`s Bærekraftsmål 3 og Bærekraftsmål 10

VOFFii tar sosialt ansvar gjennom økt aktivitet, mindre ensomhet og mer inkludering. I appen finner du turvenner og mennesker som jobber med hund, som bidrar til aktivitet og nye bekjentskaper. Hunden blir et samlingspunkt som gjør det enklere å komme kontakt med andre mennesker.

VOFFii bidrar til FNs bærekraftsmål nr. 3 og 10.

FNs bærekraftsmål nr. 3: God helse og livskvalitet.

Appen er en sosial app som bidrar til god helse og å fremme livskvalitet for alle, uansett alder. Appen oppfordrer til å være en venn og å komme seg mer ut på tur.

FN bærekraftsmål nr. 10: Mindre ulikhet

Appen bidrar til å redusere ulikhet og oppfordrer til inkludering gjennom å bli kjent med nye mennesker. Hunden er samlingspunktet, og gjør det enklere å møtes på tvers av kultur, tradisjoner og kjønn.