ClickCease

SOCIALT ANSVAR

VOFFii tar socialt ansvar genom ökad aktivitet, mindre ensamhet och mer inkludering.

I appen hittar du promenadvänner och människor som arbetar med hund, vilket bidrar till aktivitet och nya bekantskaper. Hunden blir en samlingspunkt som gör det enklare att komma i kontakt med andra människor.

VOFFii bidrar till FN:s hållbarhetsmål nr 3 och 10.

FN:s hållbarhetsmål nr 3: God hälsa och livskvalitet. Appen är en social app som bidrar till god hälsa och främjar livskvalitet för alla, oavsett ålder. Appen uppmanar till att vara en vän och att komma ut på promenad oftare.

FN:s hållbarhetsmål nr 10: Mindre ojämlikhet Appen bidrar till att minska ojämlikhet och uppmanar till inkludering genom att lära känna nya människor. Hunden är samlingspunkten och gör det enklare att träffas över kulturer, traditioner och kön.