ClickCease
Persondatapolitik

Sist oppdatert 15.01.24

Behandling af personoplysninger hos Appn AS v/VOFFii vil i forbindelse med vores virksomhed behandle personoplysninger. Vores behandling som dataansvarlig for personoplysninger er baseret på den virksomhed, vi driver, og formålet med vores virksomhed. Information om de personoplysninger, vi behandler om dig, det lovlige grundlag for behandlingen, formålet med behandlingen, hvor længe vi behandler personoplysningerne, etc. er angivet nedenfor. Hvis du har spørgsmål eller ønsker at vide mere om vores behandling af personoplysninger, kan du kontakte os – se kontaktoplysningerne nedenfor.

APPN AS er ansvarlig for Persondatapolitik for VOFFii. Ansvarlig for behandling af personoplysninger i VOFFii er Elisabeth Østby, det vil sige, beslutter hvorfor og hvordan personoplysningerne skal behandles, som beskrevet nedenfor.

Kontaktoplysninger for dataansvarlig: Adresse: Furusethgata 5,

2050 Jessheim

E-mail: elisabeth@voffii.no

Telefon: 40845994

Organisationsnummer: 927168489

Hvorfor indsamler vi personoplysninger, og hvilke oplysninger indsamler vi

Når du registrerer en profil via VOFFii, indsamles forskellige oplysninger om dig, som du giver frivilligt, men IP-adressen registreres også af sikkerhedsårsager. Al behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesregler, herunder persondataloven og GDPR. Med «personoplysninger» menes alle oplysninger, der kan henføres til en fysisk person (sidstnævnte omtales som «registreret»). Med «behandling» menes alt, hvad der foretages med personoplysninger, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller ændring, genfinding, konsultation, brug, videregivelse ved overførsel, spredning eller alle andre former for tilgængeliggørelse, sammenstilling eller sammenkørsel, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

Et eksempel på behandlingsangivelse kan være din bopælskommune, alder og køn.

 • Vi behandler kontaktoplysninger om kunder, som de oplyser ved registrering af profil. Vi gemmer profiloplysningerne, der beskriver kunderne overfor andre, billeder og billedgallerier, som tilføjes profilen, samt kommunikation med andre medlemmer. Hvis du har givet samtykke til brug af stedstjenester, kan din placering, når appen bruges, blive gemt.
 • Formålet med behandlingen er at udføre de tjenester, der er nærmere beskrevet i aftalen med dig og for at præsentere indhold tilpasset dig og dine præferencer. Data indsamlet ved registrering kan bruges til at udvælge markedsføring til udvalgte målgrupper. Markedsføring kan komme via Nyheder i appen, SMS, nyhedsbreve og e-mails fra VOFFii/samarbejdspartnere.
 • Hvis du tillader det (vis/skjul mig på kortet), indsamler appen din placering inden for en given radius på menneskeprofilen, som vises på hundekortet. En algoritme beregner en radius, der aldrig vil afsløre din præcise position. Hundeprofilen vil automatisk vises, medmindre du aktivt vælger at skjule din hund på kortet. Menneskeprofilen er skjult bag hundeprofilen, men du kan sende en venneanmodning via hundeprofilen.
 • Hvis du arbejder med hunde, vil du automatisk blive vist på alle synlige platforme i appen (inklusive hundekortet), medmindre du aktivt vælger at være skjult. Dette skyldes, at vi anser det som ønskværdigt for dig at nå så mange som muligt med dine tjenester. Dette gælder fra lanceringen af kortet den 15. januar og tre måneder frem for eksisterende brugere, der har givet samtykke til at vises i udforskning/søgning. Nye brugere bliver spurgt om dette ved registrering.
 • Vi indsamler e-mailadresser for at kunne sende relevant information og tilbud fra VOFFii og vores samarbejdspartnere, som vi mener er relevant for brugerne. En bruger skal selv aktivt vælge dette via afkrydsning i appen under registrering eller ved brug af tjenester.
 • Behandlingsgrundlaget er GDPR artikel 6, a og b, dvs. at du enten har givet samtykke til behandlingen, eller at behandlingen er nødvendig for at opfylde vores aftale med dig.
 • Oplysningerne indsamles fra den registrerede, dig, eller andre, f.eks. IP-adresse.
 • Oplysningerne opbevares så længe, du er medlem af vores tjenester. Vi tager alle forholdsregler for at sikre, at informationen er beskyttet, og at den slettes på en sikker måde, når medlemskabet ophører.

Kommunikation og kontakt

Vi behandler personoplysninger om dem, der henvender sig til os for at besvare og dokumentere kommunikationen og for at henvende os til andre. Dette gælder alle former for kommunikation, fysisk og digital, skriftlig og mundtlig. I sådanne tilfælde behandler vi navn, telefonnummer, e-mailadresse og eventuelle personoplysninger, der måtte følge af henvendelsen, herunder historik/logfiler om henvendelsen. Behandlingen af oplysningerne er baseret på, at vi har en nødvendig berettiget interesse i at behandle personoplysninger knyttet til ovennævnte (se GDPR artikel 6, stk. 1, litra f). Vi har derfor vurderet, at vores berettigede interesse i at have kontakt med omverdenen er en del af vores virksomhed og i at dokumentere den virksomhed, vi driver, samt at besvare dem, der kontakter os, og registrere sådan kontakt. Vi har vurderet det sådan, at dette er nødvendigt for at håndtere de henvendelser, vi får, og at de registreredes privatliv ikke går forud for disse interesser. Det er frivilligt at give os personoplysninger, men det vil være nødvendigt at give os oplysningerne for, at vi kan besvare henvendelser. Vi behandler oplysningerne, indtil vi forventer, at der ikke vil være yderligere opfølgning på kontakten ved en henvendelse, normalt inden for et år.

Rekruttering

Ved rekruttering til nye stillinger hos os vil f.eks. CV, ansøgning, attester, notater fra interviews, resultater fra undersøgelser af referencer behandles, hvilket vil indeholde personoplysninger. Grundlaget for behandling af personoplysninger ved rekruttering er, at behandlingen er nødvendig for at gennemføre foranstaltninger inden en ansættelsesaftale med jobsøger eventuelt indgås (GDPR artikel 6, stk. 1, litra b). Hvis der foretages undersøgelser af os ud over at kontakte personer, der er opgivet som reference, og undersøge ved søgning om historik mv., behandles personoplysninger på grundlag af vores nødvendige berettigede interesse i at sikre, at den rette kandidat til stillingen vælges (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f). For det sidste har vi vurderet, at vores berettigede interesse i at rekruttere nye medarbejdere vejer tungere end den enkeltes privatliv. Vi opfordrer dig til ikke at medtage særlige kategorier af personoplysninger, såsom helbred, religion, politiske holdninger, medlemskab af fagforeninger mv., i din ansøgning. Personoplysninger slettes, så snart rekrutteringen er gennemført, medmindre du har givet samtykke til længere opbevaring.

Opbevaring og lagring (sletning) af personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for det formål, personoplysningerne blev indsamlet til, og sletter oplysningerne i overensstemmelse med kravene i lovgivningen. Hvor længe vi behandler de enkelte typer oplysninger, vi behandler, er angivet ovenfor, hvor de enkelte behandlinger omtales. Dette betyder f.eks., at personoplysninger, som vi behandler på grundlag af dit samtykke, slettes, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Personoplysninger, vi behandler for at opfylde en aftale med dig, slettes, når aftalen er opfyldt, og alle forpligtelser, der følger af aftaleforholdet, er opfyldt, såsom lovmæssige forpligtelser i forbindelse med bogføring, opfølgning af kundeforholdet vedrørende reklamationer, mv. Personoplysninger, vi behandler på grund af lovmæssig pligt, slettes, så snart vi ikke længere har pligt til at opbevare oplysningerne.

Videregivelse af personoplysninger til andre

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre, medmindre der foreligger en lovlig grund til dette. Eksempler på sådant grundlag vil typisk være en aftale med dig eller lovmæssig pligt, der pålægger os at videregive informationen. Vi bruger databehandlere til at indsamle, opbevare eller på anden måde behandle personoplysninger på vores vegne. I sådanne tilfælde har vi indgået aftaler for at sikre informations sikkerheden i alle trin af behandlingen. Vi benytter os i øjeblikket af følgende databehandlere:

• PIXEL STUDIO AS, CVR-nr. 914811929, udvikler og koder appen. Adgang til databaser med personoplysninger.

• ByteCapital Ventures org. nr. 931 367 269, udvikler og koder appen. Adgang til databaser med personoplysninger.

• Moonlanding AS, org nr. 923 606 831, adgang til systemer for responsiv markedsføring.

Al behandling af personoplysninger, som vi foretager, sker inden for EU/EØS-området. Hvis det alligevel skulle være tilfældet, at vi bruger leverandører eller behandler personoplysninger uden for EØS, vil overførsel og behandling uden for EØS (tredjeland) finde sted i lande godkendt af EU-Kommissionen eller i overensstemmelse med gyldigt retligt grundlag for overførsel af personoplysninger efter GDPR kapitel V. Sker der ikke overførsel til lande godkendt af EU-Kommissionen, vil overførsel kun finde sted efter de garantier, der er fastsat i GDPR artikel 46, stk. 2. Hvilket grundlag der er benyttet for overførslen, kan du få oplyst ved at kontakte os.

Sikkerhed for behandlingen

Al behandling af personoplysninger sikres med de påkrævede tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Vi håndterer information, så den er korrekt, tilgængelig og håndteret i overensstemmelse med graden af følsomhed på oplysningerne. Vi benytter også en række sikkerhedsteknologier og informations sikkerhedsprocedurer for at beskytte personoplysningerne mod uautoriseret adgang, brug eller videregivelse. Der udføres risikovurderinger for behandling af personoplysninger. Vi har indgået databehandleraftaler med alle vores leverandører, der behandler personoplysninger, hvor de påtager sig samme grad af sikkerhed som vi har for vores behandling af personoplysninger. Vi begrænser adgangen til personoplysninger til det personale eller de tredjeparter, der skal behandle oplysningerne på vores vegne. Disse parter er underlagt tavshedspligt. Der er etableret procedurer for håndtering af brud på informations sikkerhed og procedurer (brud på persondatasikkerheden), og vi vil, hvis der foreligger brud, der medfører risiko for privatlivet for de personoplysninger, det vedrører, sende afvigelsesrapport til Datatilsynet så hurtigt som muligt og senest 72 timer efter, at bruddet blev opdaget. Hvis bruddet medfører høj sandsynlighed for privatlivet for de personoplysninger, bruddet vedrører, vil vi også underrette disse.

Dine rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig

Nedenfor er dine rettigheder ved behandlingen af personoplysninger. For at gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte den behandlingsansvarlige, se kontaktoplysningerne ovenfor. Vi vil besvare din henvendelse til os så hurtigt som muligt, og senest indenfor én måned. Hvis det tager længere tid end én måned, vil du blive underrettet. Vi vil bede dig om at bekræfte din identitet eller give yderligere oplysninger, før vi lader dig gøre brug af dine rettigheder overfor os. Dette gør vi for at sikre, at vi kun giver adgang til dine personoplysninger til dig – og ikke til nogen, der udgiver sig for at være dig.

Information Du har ret til at få information om de personoplysninger, vi behandler om dig. Gennem denne erklæring informerer vi dig om vores behandling af personoplysninger. Du kan også kontakte os, hvis du ønsker mere information.

Indsigt Du har ret til at kræve indsigt i de personoplysninger, der behandles om dig. Kontakt os, hvis du ønsker indsigt.

Ændring og sletning Du kan også bede os om at rette fejlagtige oplysninger, vi har om dig, eller bede os om at slette personoplysninger. Vi vil så vidt muligt imødekomme en anmodning om at slette personoplysninger, men vi kan ikke gøre det, hvis vi stadig har behov for oplysningerne.

Behandling på grundlag af samtykke Hvis vi behandler personoplysninger på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Den nemmeste måde at gøre dette på er at bruge den metode, der blev oplyst, da du gav samtykket, eller kontakte os.

Rettighed til at begrænse eller protestere mod behandlingen Du har ret til at få behandlingen begrænset i visse tilfælde, se GDPR artikel 21, som: a) Du bestrider nøjagtigheden af personoplysningerne – behandlingen standses i en periode, der giver os mulighed for at kontrollere nøjagtigheden af personoplysningerne. b) Behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om, at brugen af personoplysningerne begrænses. c) Vi har ikke længere brug for personoplysningerne til formålet med behandlingen, men du har behov for dem for at fastslå, gøre gældende eller forsvare retskrav. Du kan også protestere mod behandling i henhold til GDPR artikel 21, nr. 1, mens vi venter på kontrol af, om vores legitime interesser går forud for dit privatliv.

Retten til dataportabilitet For oplysninger, du har givet os og som er nødvendige for at gennemføre en aftale med os, og som behandles automatisk (dvs. ikke manuelt af os), kan du anmode om at få udleveret eller overført personoplysningerne om dig til en anden leverandør i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Automatiseret behandling, herunder profilering Der vil ikke blive foretaget automatiseret behandling, herunder profilering, baseret på dine personoplysninger, som har retsvirkninger eller i betydelig grad påvirker de personoplysninger, der behandles. Se GDPR artikel 22, nr. 1 og 4.

 1. Klager Hvis du oplever, at vores behandling af personoplysninger ikke er i overensstemmelse med det, vi har beskrevet her, eller at vi på andre måder overtræder persondataforordningen, kan du klage til Datatilsynet. Du finder information om dine rettigheder og hvordan du kontakter Datatilsynet på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.no.
 2. Ændringer Hvis der sker ændringer i vores tjenester eller ændringer i reglerne om behandling af personoplysninger, kan det medføre ændringer i den information, du er blevet givet her. Hvis vi har dine kontaktoplysninger, vil vi informere dig om disse ændringer. Ellers vil opdateret information altid være let tilgængelig på vores hjemmeside.
Brugerbetingelser

 

Sist oppdatert 15.01.24

Behandling af personoplysninger hos Appn AS v/VOFFii

Velkommen til hundeappen VOFFii – del oplevelser og knyt bånd Appn AS er ejer og driver af hjemmesiden VOFFii.no og appen VOFFii til IOS og Android. Læs venligst denne aftale om brug af VOFFii nøje. Ved at downloade og bruge VOFFii accepterer du disse betingelser. Hvis du ikke accepterer betingelserne herunder, må du ikke bruge appen. Vi kan ændre og moderere betingelserne til enhver tid, og vi vil angive, hvornår vi sidst opdaterede betingelserne, i datoen ovenfor. Ved at bruge appen accepterer du automatisk disse betingelser.

Generelt:

VOFFII er en app og en webbaseret tjenesteplatform til at dele oplevelser og knytte bånd i hundeverdenen.

Din profil i VOFFii er synlig umiddelbart efter registrering. Du vælger selv, om din menneske- eller hundeprofil skal være skjult/synlig under indstillingerne. Du bestemmer selv, om du vil være offentlig eller privat i din feed. Du vælger selv, om du vil have tændt eller slukket for stedsfilter, og du afgør selv, om du vil være synlig i vores kortfunktion. Hundeprofilen vises automatisk på hundekortet, medmindre du aktivt vælger at skjule den.

Den information, du indtaster, opbevares sikkert og tilgængeligt hos Appn AS.

Appn AS kan kontakte dig via e-mail eller mobil som en del af vores løbende opfølgning eller andre forhold relateret til brugen af vores tjenester og dine erfaringer med tjenesterne.

Appn AS kan sende dig e-mails med generel markedsføring og nyhedsbreve fra VOFFii og relevante samarbejdspartnere. Data indsamlet ved registrering kan bruges til markedsføringsudvælgelse til udvalgte målgrupper. Du kan nemt framelde dig at modtage markedsføring ved at ændre dine indstillinger i appen eller følge instruktionerne i e-mails.

Disse brugsvilkår og privatlivspolitikken er juridisk bindende aftaler mellem Appn AS og dig som bruger.

Begreber som «vi», «vores» og «os» refererer til Appn AS, mens «du», «din» og «bruger» refererer til brugeren.

BRUGERKONTO

For at bruge tjenesterne skal du registrere dig på VOFFii. Kontoen oprettes automatisk ved fuldført registrering.

Du anses som bruger på VOFFii straks efter oprettelsen af din brugerkonto. Der er ingen bindingsperiode, og du kan til enhver tid afslutte din konto hos os. Ved sletning af konto slettes din brugerprofil øjeblikkeligt, og du vil ikke længere have adgang til tjenesten. Din profil er synlig, indtil du selv vælger at slette den.

TILGÆNGELIGHED OG BETALING

Det er gratis at oprette en brugerkonto og bruge de funktioner, som Appn AS tilbyder.

Tjenesterne er kun tilgængelige for enkeltpersoner, ikke for virksomheder, organisationer eller lignende uden en særlig aftale.

BRUGSBETINGELSER Tjenesten er kun til brug for private formål for private personer. Retten til at bruge tjenesten er personlig og kan ikke overføres til andre.

Brug af tjenesten har en aldersgrænse på 13 år. Appn AS påtager sig ikke ansvaret for eventuel ugyldighed som følge af manglende juridisk handleevne hos brugeren.

Desuden forudsætter brugen af tjenesten, at brugeren accepterer at kommunikere elektronisk via tjenesten.

Brugeren er selv ansvarlig for at oplyse korrekte oplysninger både ved egen brug af tjenesterne og i dialog med os. Hvis du har givet urigtige eller mangelfulde oplysninger, er Appn AS ikke ansvarlig for eventuelle følgefejl. På VOFFii kan du som bruger oprette din egen profil både for dig selv og din hund eller hunde og gemme og poste billeder og tekst. Som bruger forstår du, at andre kan se din profil og det, du lægger ud af billeder og information. Du forstår, at du selv er ansvarlig for det indhold, du lægger ud. Du er selv ansvarlig for, om du opretter indlæg på offentlig eller privat feed.

APPN AS med varemærket VOFFii er ikke ansvarlig for den information eller det indhold, medlemmer lægger ud i VOFFii eller sender via vores tjenester. APPN AS med varemærket VOFFii er ikke ansvarlig for vores medlemmers adfærd, heller ikke den risiko, der er forbundet med kontakt med andre medlemmer.

Publicering af billeder og indhold med pornografisk eller seksuel karakter i VOFFii samt indhold, som andre kan opfatte som stødende eller krænkende, er ikke tilladt. Som medlem forpligter man sig til at vise respekt og god adfærd over for andre medlemmer og vores tjeneste generelt.

APPN AS med varemærket VOFFii forbeholder sig retten til at deaktivere eller slette brugerprofiler, som på nogen måde bryder med medlemsaftalen. Selvom APPN AS ikke er forpligtet eller ansvarlig for indhold hos medlemmer, forbeholder APPN AS sig retten til at fjerne indhold, som ikke er passende for siden.

I VOFFii kan du som bruger rapportere andre brugere, hvis du oplever, at noget er krænkende eller upassende. Du kan også vælge at slette venner og rapportere upassende henvendelser i chat.

Hvis der opdages fejl i tjenesten, skal fejlen straks anmeldes til Appn AS.

Ved uforudsete fejl eller tekniske problemer med vores tjeneste vil APPN AS med varemærket VOFFii gøre alt, hvad vi kan, for at rette dette så hurtigt som muligt. APPN AS med varemærket VOFFii påtager sig ikke økonomisk ansvar over for sine medlemmer ved sådanne situationer eller situationer, der ikke anses for grov uagtsomhed fra APPN AS’ side.

TILLADELSE TIL AT BRUGE TJENESTEN

Når du har en brugerkonto, giver Appn AS dig ret til at benytte tjenesten i overensstemmelse med brugervilkårene og Appn AS’ instruktioner.

Adgangen til tjenesten skal kun benyttes inden for formålet og med de begrænsninger og instruktioner, der er givet af Appn AS.

Appn AS giver dig en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar tilladelse til at bruge tjenesten inden for formålet. Tilladelsen kan ikke gives videre til andre eller på andre måder gøres tilgængelig for andre. Visse produkter og tjenester kræver, at alle parter har en brugerkonto.

Appn AS er eneejer af tjenesten og softwaren, der bruges til at levere tjenesten, samt al tilhørende dokumentation. Tjenesten og dens struktur, organisation, kildekode og dokumentation indeholder forretningshemmeligheder.

Brugeren kan ikke gøre kommerciel brug af tjenesten eller det indhold, der gives adgang til, herunder, men ikke begrænset til, salg eller distribution af tjenesten, softwaren eller dokumentationen til en tredjepart.

ÆNDRINGER I PERSONLIG INFORMATION

Brugeren skal underrette Appn AS om ændringer i e-mailadresse og andre personlige oplysninger øjeblikkeligt ved at ændre kontoinstillingerne under Indstillinger. Brugeren er eneansvarlig for eventuelle omkostninger og tab, der kan opstå ved fejlagtig eller manglende opdatering af kontaktinformation.

PRIVATLIV OG DATABEHANDLING

Appn AS kan indsamle identificerbar information for at opfylde vores forpligtelser over for dig og for at tilpasse vores tjenester. Dette inkluderer statistik og præstationsmålinger relateret til softwaren. Denne information sendes til Appn AS og kan kun bruges af Appn AS som angivet i Appn AS’ privatlivspolitik.

Appn AS kan sende dig meddelelser i overensstemmelse med gældende privatlivspolitik.

Hvis der foreligger en gyldig retskendelse fra en norsk ret eller anden gyldig retlig pålæg, vil Appn AS udlevere data i henhold til dette. Appn AS vil underrette brugeren i sådanne tilfælde, hvis det er lovligt.

ÆNDRING AF BRUGERVILKÅR OG TJENESTETILBUD

Appn AS kan ændre brugervilkårene fra tid til anden efter eget skøn, og følgende gælder:

 • ændringer i brugervilkårene træder i kraft straks efter, at de er offentliggjort på Appn AS / VOFFii.
 • ændringer af datoen på brugervilkårene indikerer, at disse er opdateret;
 • Appn AS vil kun sende en separat skriftlig meddelelse til vores brugere i det omfang, ændringen anses for at være så væsentlig, at information bør gives. Appn AS kan afbryde eller afslutte tjenester, helt eller delvist, efter at have givet brugeren varsel inden for rimelig tid. KLAGE Alle klager og andre henvendelser om ansvar skal sendes til:
VOFFii c/o
Appn AS
Elisabeth Østby
Tlf. 40845994
Furusethgata 5
2069 Jessheim
E-mail: hei@voffii.no

 

Denne e-mailadresse skal også anvendes, hvis du har brugt tjenesterne i en samarbejdspartners grænseflade.

Med hensyn til privatliv henvises der til vores privatlivspolitik. Du finder også information om dine rettigheder og hvordan du kontakter Datatilsynet på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.no.

LOVGIVNING OG DOMSTOL

Brugervilkårene og alle forhold mellem Appn AS og brugere er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med norsk lov.

Eventuelle tvister skal forsøges løst i mindelighed. Mægling skal anvendes.

Parterne vælger Oslo tingrett som rette værneting. Kontaktoplysningerne nedenfor angiver den korrekte sagsøgte.

KUNDESERVICE OG KONTAKT

For spørgsmål om tjenesten, kontakt venligst kundeservice via chat eller e-mail på hei@voffii.no.

Appn AS vil forsøge at besvare alle henvendelser inden for rimelig tid.

Adresse:
VOFFii c/o Appn AS
Elisabeth Østby
Tlf. 40845994
Furusethgata 5
2050 Jessheim
E-mail: hei@voffii.no